Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo, đề xuất một số quy định còn bất cập
Lượt xem: 2418
Chiều ngày 8/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp nghe Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở, ngành báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định còn bất cập, những vướng mắc trong quá trình thực hiện các luật hiện hành. Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
 

 

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, có nhiều vướng mắc, bất cập trong thực tiễn của ngành, những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện liên quan đến các luật, nghị định và thông tư được lãnh đạo các sở, ngành tỉnh báo cáo và đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ chuyên ngành tham mưu trình Chính phủ trình Quốc hội kịp thời sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định cụ thể hơn, đảm bảo tính thống nhất trong triển khai thực hiện. Theo đó có những kiến nghị, đề xuất liên quan đến các luật như: Luật Quảng cáo năm 2012, Luật Công chứng, Luật Lâm nghiệp, Luật Thanh tra, Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Luật sư. Đồng thời báo cáo đề xuất, kiến nghị một số vấn đề bất cập có liên quan đối với 13 nghị định và 1 thông tư hướng dẫn.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp những vấn đề còn bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực tại từng ngành, đơn vị để đề xuất, kiến nghị, nhất là những vấn đề còn tồn tại liên quan đến Luật đất đai, Luật đấu thầu, Luật đầu tư công. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu, tổng hợp để có ý kiến phản ảnh tại các diễn đàn Quốc hội và đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp thẩm tra các văn bản kiến nghị của tỉnh để xem xét trình sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền.

Xuân Kha

 

Tin khác