Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý các văn bản chuyên đề
Lượt xem: 2257
Ngày 19/9, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để góp ý dự thảo các văn bản chuyên đề và cho ý kiến các nội dung theo thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 

 

 Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến các văn bản chuyên đề

Đóng góp Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030. Dự thảo nhấn mạnh: bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến tìm ra nguyên nhân dẫn đến chất lượng giáo dục chung của tỉnh hiện còn đạt thấp so khu vực và cả nước, nhất là điểm bình quân tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh năm 2023 xếp thứ 60/63 tỉnh, thành phố, phân tích làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, điều kiện học tập của học sinh và chất lượng công tác giảng dạy của giáo viên hiện nay, trong đó có việc dạy, học môn ngoại ngữ.

Phát biểu đóng góp, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường cho rằng: Chỉ thị phải thể hiện rõ những mặt đạt được của tỉnh trong công tác giáo dục với nhiều kết quả quan trọng và cần đánh giá toàn diện những mặt còn hạn chế, trong đó có điểm thi môn ngoại ngữ, điểm bình quân các môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông còn đạt thấp.

 Về nguyên nhân hạn chế, Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra về chất lượng giáo viên ở nhiều trường học chưa đáp ứng nhu cầu, phẩm chất bị giảm súc do tác động của cơ chế thị trường, kỷ luật kỷ cương trong nhà trường chưa đồng bộ, tình trạng thiếu, thừa giáo viên chậm được giải quyết, công tác phân luồng học sinh cũng chưa được thực hiện tốt. Bên cạnh, phần lớn đời sống của giáo viên còn gặp nhiều khó khăn, thiếu tâm huyết với nghề, khả năng tự rèn luyện của học sinh chưa tốt, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội chưa được chú trọng thực hiện hiệu quả.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đóng góp Chỉ thị cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, cần quyết tâm đổi mới, tất cả với mục tiêu là nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Qua đó cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu, phân bổ nguồn lực để đầu tư tương xứng cho giáo dục, nâng cao chất lượng giáo viên, trong đó cần chú trọng bồi dưỡng, sàng lọc, xã hội hóa công tác giáo dục của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng Đề án cụ thể để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh.

Đối với Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về việc hỗ trợ vốn giúp đảng viên nghèo, đảng viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều đồng thuận với dự thảo của Chỉ thị và thống nhất phát động cuộc vận động hỗ trợ vốn giúp đảng viên nghèo, khó khăn ở các chi bộ, đảng bộ vượt khó vươn lên từ năm 2023 để tiếp tục hỗ trợ vốn. Theo thống kê, đến nay các ấp, khóm vẫn còn trên 200 đảng viên nghèo, khó khăn chưa được nhận vốn hỗ trợ và nhiều đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có hoàn cảnh gia đình khó khăn cần vốn để sản xuất cải thiện cuộc sống gia đình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đóng góp Quy định về chế độ hỗ trợ khám và điều trị bệnh đối với cán bộ. Theo đó cán bộ được hỗ trợ kinh phí khám, điều trị bệnh bao gồm các đồng chí đã và đang giữ các chức vụ quan trọng, thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh và được phân thành 5 nhóm đối tượng ứng với từng mức trợ cấp khác nhau. Về chế độ trợ cấp, hỗ trợ kinh phí khám và điều trị bệnh đối với cán bộ điều trị bệnh trong nước, quy định nêu rõ: cán bộ khi mắc bệnh hiểm nghèo cần phải phẫu thuật, can thiệp, sử dụng thuốc đặc trị theo chỉ định của Hội đồng chuyên môn, điều trị đúng tuyến thì ngoài chi phí được thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế, tùy vào hoàn cảnh khó khăn thì sẽ được xem xét hỗ trợ một phần chi phí còn lại, nhưng một người chỉ được hỗ trợ tối đa 2 lần.

Trong ngày làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn xem xét cho ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch thực hiện mô hình “Phát huy tài dân, sức dân - lợi cho dân”, đóng góp dự thảo các Quy định và nhiều Kế hoạch quan trọng khác.

Xuân Kha

 

Tin khác