English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Số ký hiệu văn bản 08/CT-UBND
Ngày ban hành 20/07/2017
Ngày hiệu lực 20/07/2017
Trích yếu nội dung Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Đồng Văn Lâm
Tài liệu đính kèm 08-CT-UBND-(1).pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang