English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 3241/UBND-CNXD
Ngày ban hành 31/08/2017
Ngày hiệu lực 31/08/2017
Trích yếu nội dung Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm 3241UBND-CNXDD.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang