English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch số: 08/KH-BCĐ về việc Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020
Số ký hiệu văn bản 08/KH-BCĐ
Ngày ban hành 03/02/2020
Ngày hiệu lực 03/02/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch số: 08/KH-BCĐ về việc Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Phan Thanh Quân
Tài liệu đính kèm signed-08_202002031426213852715.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang