English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thực hiện Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 31/12/2019
Số ký hiệu văn bản 212/UBND-THNV
Ngày ban hành 20/01/2020
Ngày hiệu lực 20/01/2020
Trích yếu nội dung Thực hiện Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 31/12/2019
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm signed-212ubnd-thnv.pdf
141.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang