English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 1152/CT-BNN-TY ngày 17/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 522/UBND-NN
Ngày ban hành 21/02/2020
Ngày hiệu lực 21/02/2020
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Chỉ thị số 1152/CT-BNN-TY ngày 17/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm 522UBND-NN.pdf
CT1152.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang