English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 1716/UBND-KGVX
Ngày ban hành 08/05/2020
Ngày hiệu lực 08/05/2020
Trích yếu nội dung Thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Đồng Văn Lâm
Tài liệu đính kèm 1716.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang