English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
V/v Bãi bỏ Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 06/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/03/2021
Ngày hiệu lực 12/04/2021
Trích yếu nội dung V/v Bãi bỏ Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm qđ-06-2021-ubnd.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang