English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thực hiện Công văn số 6317/VPCP-KGVX ngày 09/9/2021 của Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 4279/UBND-CNXD
Ngày ban hành 18/09/2021
Ngày hiệu lực 18/09/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện Công văn số 6317/VPCP-KGVX ngày 09/9/2021 của Văn phòng Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Tô Ngọc Bình
Tài liệu đính kèm 4279.pdf