English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 09/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/06/2022
Ngày hiệu lực 10/06/2022
Trích yếu nội dung Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-09-nq-hdnd.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang