Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02/2023.
Số ký hiệu văn bản 26/BC-UBND
Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày hiệu lực 06/02/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02/2023.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo KTXH
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm saoy-26_0001.pdf
Cơ quan ban hành