Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế đến tháng 01/2023
Số ký hiệu văn bản 27/BC-UBND
Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày hiệu lực 06/02/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế đến tháng 01/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo KTXH
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm saoy-27_0001.pdf
Cơ quan ban hành