English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo Tổng kết hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 121/BC-BBT
Ngày ban hành 21/12/2022
Ngày hiệu lực 21/02/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Tổng kết hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tâm
Tài liệu đính kèm signed-signed-bao cao cong ttdt nam 2022 - ks.pdf
phuluc-121phu luc kem bc nam 2022.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang