Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 31/BC-UBND
Ngày ban hành 08/02/2023
Ngày hiệu lực 08/02/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo KTXH
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm saoy-31_0001.pdf
Cơ quan ban hành