English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định đối với dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 75/BC-SKHĐT
Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày hiệu lực 17/02/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định đối với dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Quy hoạch tổng thể
Người ký duyệt Châu Văn Hòa
Tài liệu đính kèm BC 75 giải trình, tiếp thu Ý kiến của HĐTĐ Quy hoạch tỉnh.pdf
Phụ lục 1 kèm BC Giải trình góp ý của Hội đồng thẩm định_16.02.2023 final.pdf
Phụ lục 2 ĐMC kèm BC Giải trình góp ý của Hội đồng thẩm định_16.02.2023 final.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang