English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến rà soát hồ sơ Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 6212/VPCP-QHĐP)
Số ký hiệu văn bản 1705/BC-SKHĐT
Ngày ban hành 18/08/2023
Ngày hiệu lực 18/08/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến rà soát hồ sơ Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 6212/VPCP-QHĐP)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Quy hoạch tổng thể
Người ký duyệt Châu Văn Hòa
Tài liệu đính kèm phuluc-pl giai trinh tiep thu theo ra soat ho so trinh phe duyet_16.08.2023.pdf
2. bcth_qh tinh tra vinh_final_16.08.2023_format.docx
4. du thao quyet dinh tra vinh_16.08.2023.docx

Chung nhan Tin Nhiem Mang