English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 52
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/2022/NĐ-CP 28/01/2022 Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị định số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Tải về
4654/UBND-KT 30/09/2021 Thực hiện Công văn số 3314/BTP-PBGDPL ngày 24/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Tải về
3769/UBND-CNXD 30/08/2021 Thực hiện Thông báo số 324/TB-BGTVT ngày 26/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải Tải về
3031/UBND-KGVX 28/07/2021 Đưa người dân Trà Vinh đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thành Phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương trở về tỉnh. Tải về
2824/UBND-KGVX 18/07/2021 Phổ biến Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tải về
2649/UBND-KGVX 08/07/2021 Kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố về tỉnh Trà Vinh Tải về
2555/UBND-NN 02/07/2021 Góp ý dự án Hoàn thiện Hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh Tải về
1881/QĐ-TTg 20/11/2020 Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 Tải về
105/2020/NĐ-CP 08/09/2020 Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non Tải về
1321/QĐ-TTg 31/08/2020 Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
34/CT-TTg 28/08/2020 Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục Tải về
115/NQ-CP 06/08/2020 Các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Tải về
749/QĐ-TTg 03/06/2020 Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Tải về
749/QĐ-TTg 03/06/2020 Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Tải về
24/CT-TTg 28/05/2020 Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới Tải về
370/QĐ-UBND 03/03/2020 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020 Tải về
111/QĐ-UBND 20/01/2020 Quyết định Về việc Công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tính đến 31/12/2019 Tải về
10/UBND-NN 02/01/2020 Công văn V/v thực hiện kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Tải về
4911/UBND-THNV 27/12/2019 Công văn V/v tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyên được gửi từ Cổng Dịch vụ công quốc gia Tải về
442/TB-VPCP 26/12/2019 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản Tải về
123

Chung nhan Tin Nhiem Mang