English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 90
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
40/BC-VP 24/05/2022 Báo cáo tuần từ ngày 13/5/2022 đến ngày 19/5/2022 Tải về
1166/VP-NC 18/05/2022 Về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn việc đăng tải các nội dung trái quy định của pháp luật trên Cổng/ Trang thông tin điện tử Tải về
88/TB-VP 17/05/2022 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Tải về
33/BC-VP 09/05/2022 Báo cáo tuần từ ngày 29/4/2022 đến ngày 05/5/2022 Tải về
81/TB-VP 28/04/2022 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022 Tải về
57/TB-VP 31/03/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2022 Tải về
23/BC-VP 29/03/2022 Báo cáo tuần từ ngày 18/03/2022 đến ngày 24/03/2022 Tải về
680/VP-NN 24/03/2022 Triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải về
22/BC-VP 24/03/2022 Báo cáo tuần từ ngày 11/03/2022 đến ngày 17/03/2022 Tải về
13/BC-VP 01/03/2022 Báo cáo tuần từ ngày 18/02/2022 đến ngày 24/02/2022 Tải về
459/VP-CNXD 28/02/2022 Thông báo Thông tư số 01/2022/TT-BKHCN ngày 16/02/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ Tải về
26/TB-VP 24/02/2022 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Văn Hẳn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022 Tải về
10/BC-VP 22/02/2022 Báo cáo tuần từ ngày 11/02/2022 đến ngày 17/02/2022 Tải về
16/TB-VP 08/02/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2022 Tải về
253/VP-CNXD 27/01/2022 Thông báo Báo cáo số 11/BC-BTTTT ngày 26/01/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
04/BC-VP 25/01/2022 Báo cáo tuần từ ngày 14/12/2021 đến ngày 20/01/2022 Tải về
201/VP-CNXD 21/01/2022 Thông báo Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 19/01/2022 của Bộ Công Thương Tải về
73/VP-CNXD 12/01/2022 Thông báo Quyết đinh số 3501/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2021, Quyết định số 3539/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Tải về
75/VP-CNXD 12/01/2022 Thông báo Thông tư số 27/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
01/BC-VP 10/01/2022 Báo cáo tuần từ ngày 31/12/2021 đến ngày 06/01/2022 Tải về
12345

Chung nhan Tin Nhiem Mang