English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
256/QĐ-HĐND 20/09/2019 Quyết định số: 256/QĐ-HĐND Ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
18/LCT-UBND 10/05/2019 Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13/5/2019 đến ngày 18/5/2019 Tải về
4645/UBND-CNXD 14/12/2018 Triển khai thực hiện Công điện số 16/CĐ-UBATGTQG ngày 11/12/2018 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Tải về
3847/UBND-THNV 16/10/2018 Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng TT CP về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính Tải về
66/NQ-HDND 04/05/2018 Thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tải về
61/NQ-HĐND 04/03/2018 Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đền năm 2030 Tải về
51/2017/NQ-HDND 08/12/2017 Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
01/2015/NQ-HĐND 09/01/2015 Ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
02/2015/NQ-HĐND 09/01/2015 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
03/2015/NQ-HĐND 09/01/2015 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
04/2015/NQ-HĐND 09/01/2015 Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND ngày 18/4/2012 về việc ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
05/2015/NQ-HĐND 09/01/2015 Ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang