TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 2590
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
937/UBND-KT 01/03/2024 V/v phổ biến Nghị định số 21/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 của Chính phủ
Lượt xem: 4
Tải về 0
931/UBND-NN 01/03/2024 V/v thực hiện đề xuất, kiến nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 4
Tải về 2
929/UBND-THNV 01/03/2024 V/v cung cấp thông tin phục vụ biên soạn số liệu GDP, GRDP sơ bộ quý IV, cả năm 2023 và ước tính quý I năm 2024
Lượt xem: 3
Tải về 0
896/UBND-KGVX 29/02/2024 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 2
Tải về 0
905/UBND-KT 29/02/2024 V/v thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 5
Tải về 0
902/UBND-NN 29/02/2024 V/v thực hiện Công văn số 1297/BNN-TY ngày 26/02/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 3
Tải về 0
901/UBND-NN 29/02/2024 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 1296/CT-BNN-TY của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 2
Tải về 0
897/UBND-KT 29/02/2024 V/v thực hiện Công văn số 546/BKHCN-TĐC ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 4
Tải về 0
891/UBND-CNXD 28/02/2024 V/v thực hiện Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 của Chính phủ
Lượt xem: 11
Tải về 2
889/UBND-CNXD 28/02/2024 V/v thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 10
Tải về 0
888/UBND-CNXD 28/02/2024 V/v phổ biến Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 của Chính phủ
Lượt xem: 6
Tải về 0
872/UBND-THNV 28/02/2024 V/v thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Lượt xem: 8
Tải về 2
871/UBND-NC 28/02/2024 V/v tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 12
Tải về 4
863/UBND-NN 27/02/2024 V/v tuyên truyền phát động Phong trào thi đua “Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025”
Lượt xem: 14
Tải về 1
847/UBND-NN 26/02/2024 V/v quản lý chặt chẽ các cồn mới nổi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 16
Tải về 4
841/UBND-NN 26/02/2024 V/v thực hiện Quyết định số 431/QĐ-BNN-TT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 10
Tải về 1
840/UBND-NN 26/02/2024 V/v thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 10
Tải về 0
838/UBND-NN 26/02/2024 V/v thực hiện Quyết định số 467/QĐ-BNN-TT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 8
Tải về 0
836/UBND-NN 26/02/2024 V/v thực hiện Công văn số 1140/BNN-TY ngày 20/02/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 9
Tải về 0
818/UBND-THNV 23/02/2024 V/v đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Lượt xem: 13
Tải về 1
12345678910...