English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 487
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
910/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, thuê 2.653m2 đất,tọa lạc tại xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để thực hiện dự án Kho trung chuyển xăng dầu, nhà máy phối trộn xăng dầu sinh học, trạm chiết nạp gas Tải về
899/QĐ-UBND 25/05/2022 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2026 Tải về
111/QĐ-HĐND 19/05/2022 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tải về
873/QĐ-UBND 19/05/2022 Về việc công nhận Trường Mầm non Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia Tải về
703/QĐ-UBND 08/04/2022 Công bố Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh Tải về
689/QĐ-UBND 07/04/2022 V/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
645/QĐ-UBND 04/04/2022 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Trà Vinh Tải về
374/QĐ-UBND 15/02/2022 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2022 - 2026 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về
372/QĐ-UBND 15/02/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đối số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2022 - 2030" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
373/QĐ-UBND 15/02/2022 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh năm 2022 Tải về
356/QĐ-UBND 11/02/2022 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Càng Long Tải về
248/QĐ-UBND 27/01/2022 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cầu Ngang Tải về
238/QĐ-UBND 26/01/2022 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Duyên Hải Tải về
237/QĐ-UBND 26/01/2022 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Châu Thành Tải về
201/QĐ-UBND 24/01/2022 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tiểu Cần Tải về
197/QĐ-UBND 24/01/2022 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cầu Kè Tải về
162/QĐ-UBND 20/01/2022 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Tải về
60/QĐ-UBND 11/01/2022 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Duyên Hải Tải về
3109/QĐ-UBND 31/12/2021 Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử (website) bằng ngôn ngữ Việt - Nhật Tải về
2774/QĐ-UBND 29/11/2021 Ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025 Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang