TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 604
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
249/QĐ-UBND 29/02/2024 Quyết định Công bố hiện trạng rừng tỉnh Trà Vinh năm 2023
Lượt xem: 4
Tải về 1
238/QĐ-UBND 28/02/2024 Quyết định Về việc bổ sung thành viên và chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 7
Tải về 1
243/QĐ-UBND 28/02/2024 Quyết định Về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia
Lượt xem: 9
Tải về 1
242/QĐ-UBND 28/02/2024 Quyết định Về việc công nhận Trường Tiểu học Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia
Lượt xem: 8
Tải về 0
237/QĐ-UBND 28/02/2024 Quyết định Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 9
Tải về 5
220/QĐ-UBND 22/02/2024 Quyết định Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Càng Long
Lượt xem: 14
Tải về 1
209/QĐ-UBND 21/02/2024 Quyết định Phê duyệt kết quả chấm điểm sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 2023
Lượt xem: 31
Tải về 8
208/QĐ-UBND 21/02/2024 Quyết định Công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 2023
Lượt xem: 35
Tải về 5
207/QĐ-UBND 20/02/2024 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Lượt xem: 48
Tải về 14
194/QĐ-UBND 16/02/2024 Quyết định Về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023
Lượt xem: 37
Tải về 4
165/QĐ-UBND 06/02/2024 Quyết định Về việc công nhận xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 (Giai đoạn 2021 - 2025)
Lượt xem: 56
Tải về 3
164/QĐ-UBND 06/02/2024 Quyết định Về việc công nhận xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 (Giai đoạn 2021 - 2025)
Lượt xem: 52
Tải về 2
163/QĐ-UBND 06/02/2024 Quyết định Về việc công nhận xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Sản xuất năm 2023 (Giai đoạn 2021 - 2025)
Lượt xem: 52
Tải về 2
160/QĐ-UBND 05/02/2024 Quyết định Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
Lượt xem: 3
Tải về 0
145/QĐ-UBND 05/02/2024 Quyết định Về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tuyến đê bao Bắc Trang – Trẹm, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 57
Tải về 4
140/QĐ-UBND 02/02/2024 Quyết định Về việc công nhận Trường Trung học cơ sở An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia
Lượt xem: 39
Tải về 1
135/QĐ-UBND 01/02/2024 Quyết định Về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia
Lượt xem: 43
Tải về 0
124/QĐ-UBND 30/01/2024 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Lượt xem: 54
Tải về 7
100/QĐ-UBND 24/01/2024 Quyết định Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê quầy tạp hóa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 44
Tải về 0
98/QĐ-UBND 24/01/2024 Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023 - 2027
Lượt xem: 58
Tải về 9
12345678910...