English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 467
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2459/QĐ-UBND 29/10/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn đến năm 2031 Tải về
2477/UBND-KGVX 29/06/2021 Phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Tải về
1227/QĐ-UBND 28/06/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 Tải về
860/QĐ-UBND 13/05/2021 Về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
858/QĐ-UBND 13/05/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
858/QĐ-UBND 13/05/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
860/QĐ-UBND 13/05/2021 Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
867/QĐ-UBND 13/05/2021 V/v Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập Tải về
814/QĐ-UBND 07/05/2021 Sửa đổi điểm 1.4 và 1.5 Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tải về
653/QĐ-UBND 02/04/2021 Về việc thành lập Khu công nghiệp Cổ Chiên, tỉnh Trà Vinh Tải về
347/QĐ-BXD 02/04/2021 Công bố hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Tải về
348/QĐ-BXD 02/04/2021 Công bố hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) Tải về
06/2021/QĐ-UBND 31/03/2021 V/v Bãi bỏ Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
79/QĐ-UBND 13/01/2021 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tính đến ngày 31/12/2020 Tải về
53/QĐ-UBND 11/01/2021 Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
27/QĐ-TTg 07/01/2021 Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
4156/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Trà Vinh Tải về
4157/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Trà Vinh Tải về
2259/QĐ-TTg 30/12/2020 Phê duyệt Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên nghành dân số đến năm 2030 Tải về
2233/QĐ-TTg 28/12/2020 Phê duyệt Đề án Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tải về
12345678910...