English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 654
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
344/QĐ-UBND 22/03/2023 Quyết định về việc công nhận Trường Trung học phổ thông Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia Tải về
345/QĐ-UBND 22/03/2023 Quyết định về việc công nhận Trường Trung học phổ thông Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia Tải về
346/QĐ-UBND 22/03/2023 Quyết định về việc công nhận Trường Mầm non Trúc Xanh, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia Tải về
347//QĐ-UBND 22/03/2023 Quyết định về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương Tải về
342/QĐ-UBND 21/03/2023 Quyết định về việc công bố bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
343/QĐ-UBND 21/03/2023 Quyết định về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về
305/QĐ-UBND 13/03/2023 Quyết định về việc công nhận Trường Mẫu giáo Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia Tải về
269/QĐ-UBND 03/03/2023 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
52/QĐ-HĐND 01/03/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành Tải về
212/QĐ/UBND 23/02/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh năm 2023 Tải về
92/QĐ-UBND 16/02/2023 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 Tải về
172/QĐ-UBND 16/02/2023 Quyết định ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh năm 2023 Tải về
139/QĐ-UBND 13/02/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
137/QĐ-UBND 13/02/2023 Quyết định về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y, lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
143 /QĐ-UBND 13/02/2023 Quyết định về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
140/QĐ-UBND 13/02/2023 Quyết định về việc phê duyệt danh mục công trình sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 Tải về
142/QĐ-UBND 13/02/2023 Quyết định về việc quy định việc tiếp công dân của cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và việc tiếp công dân của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
123/QĐ-UBND 08/02/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Tải về
114/QĐ-UBND 03/02/2023 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
111/QĐ-UBND 02/02/2023 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang