English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
115/NQ-CP 06/08/2020 Các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Tải về
53/NQ-CP 17/07/2019 Khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững Tải về
79/NQ-HĐND 11/07/2018 Giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016-2021(từ tháng 5/2018 đến tháng 6/2018) Tải về
73/NQ-CP 06/06/2018 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Trà Vinh Tải về
66/NQ-HDND 04/05/2018 Thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tải về
61/NQ-HĐND 04/03/2018 Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đền năm 2030 Tải về
51/2017/NQ-HDND 08/12/2017 Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
120/NQ-CP 17/11/2017 Nghị quyết về phát triển bền vững đồng bằng sông Cữu Long thích ứng với biến đổi khí hậu Tải về
01/2015/NQ-HĐND 09/01/2015 Ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
02/2015/NQ-HĐND 09/01/2015 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
03/2015/NQ-HĐND 09/01/2015 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
04/2015/NQ-HĐND 09/01/2015 Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND ngày 18/4/2012 về việc ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang