TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 3510
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
937/UBND-KT 01/03/2024 V/v phổ biến Nghị định số 21/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 của Chính phủ
Lượt xem: 4
Tải về 0
931/UBND-NN 01/03/2024 V/v thực hiện đề xuất, kiến nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 4
Tải về 2
929/UBND-THNV 01/03/2024 V/v cung cấp thông tin phục vụ biên soạn số liệu GDP, GRDP sơ bộ quý IV, cả năm 2023 và ước tính quý I năm 2024
Lượt xem: 3
Tải về 0
896/UBND-KGVX 29/02/2024 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 2
Tải về 0
249/QĐ-UBND 29/02/2024 Quyết định Công bố hiện trạng rừng tỉnh Trà Vinh năm 2023
Lượt xem: 4
Tải về 1
905/UBND-KT 29/02/2024 V/v thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 5
Tải về 0
902/UBND-NN 29/02/2024 V/v thực hiện Công văn số 1297/BNN-TY ngày 26/02/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 3
Tải về 0
901/UBND-NN 29/02/2024 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 1296/CT-BNN-TY của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 2
Tải về 0
897/UBND-KT 29/02/2024 V/v thực hiện Công văn số 546/BKHCN-TĐC ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 4
Tải về 0
891/UBND-CNXD 28/02/2024 V/v thực hiện Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 của Chính phủ
Lượt xem: 11
Tải về 2
889/UBND-CNXD 28/02/2024 V/v thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 10
Tải về 0
888/UBND-CNXD 28/02/2024 V/v phổ biến Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 của Chính phủ
Lượt xem: 6
Tải về 0
872/UBND-THNV 28/02/2024 V/v thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Lượt xem: 8
Tải về 2
238/QĐ-UBND 28/02/2024 Quyết định Về việc bổ sung thành viên và chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 7
Tải về 1
871/UBND-NC 28/02/2024 V/v tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 12
Tải về 4
243/QĐ-UBND 28/02/2024 Quyết định Về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia
Lượt xem: 9
Tải về 1
242/QĐ-UBND 28/02/2024 Quyết định Về việc công nhận Trường Tiểu học Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia
Lượt xem: 8
Tải về 0
237/QĐ-UBND 28/02/2024 Quyết định Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 9
Tải về 5
863/UBND-NN 27/02/2024 V/v tuyên truyền phát động Phong trào thi đua “Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025”
Lượt xem: 14
Tải về 1
847/UBND-NN 26/02/2024 V/v quản lý chặt chẽ các cồn mới nổi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 16
Tải về 4
12345678910...