English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
74/TB-VP 28/05/2021 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2021 Tải về
35/TB-VP 05/04/2021 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Văn Hẳn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2021 Tải về
15/TB-VP 25/02/2021 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021 Tải về
08/TB-VP 28/01/2021 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2021 Tải về
167/TB-VP 31/12/2020 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2020 Tải về
137/TB-VP 30/10/2020 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2020 Tải về
127/TB-VP 01/10/2020 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020 Tải về
106/TB-VP 31/08/2020 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Phạm Khải Trung tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2020 Tải về
64/TB-VP 04/06/2020 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Đồng Văn Lâm tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2020 Tải về
1019/UBND-CNXD 25/03/2020 Thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại Báo cáo số 28/BC-HĐND ngày 16/3/2020 Tải về
24/TB-VP 28/02/2020 Thông báo kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Phạm Khải Trung tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2020 Tải về
18/TTr-VP 13/01/2020 Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Tải về
02/TB-VP 02/01/2020 Thông báo số: 02/TB-VP ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Đồng Văn Lâm tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2019 Tải về
17/TB-UBND 21/02/2019 Thông báo số: 17/TB-UBND về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại đối với bà Nguyễn Thị Huế (Khóm 6, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) Tải về
18/TB-UBND 21/02/2019 Thông báo số: 18/TB-UBND về việc Chấm dứt giải quyết khiếu nại đối với bà Nguyễn Thị Mai (Ấp 7, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) Tải về
1895/QĐ-UBND 25/09/2018 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, công bố thông tin phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp qua đường dây nóng và hộp thư điện tử tỉnh Tải về
852/QD-BNV 22/05/2018 Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ Tải về
733/UBND-TH 07/03/2018 Xử lý kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tải về