English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 394
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
92/KH-UBND 27/09/2023 Kế hoạch tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) lần 4 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại tỉnh Trà Vinh Tải về
90/KH-UBND 25/09/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam" năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
91/KH-UBND 25/09/2023 Kế hoạch phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản và cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024 Tải về
87/KH-UBND 18/09/2023 Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Trà Vinh Tải về
86/KH-UBND 15/09/2023 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở Tải về
85/KH-UBND 11/09/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
58/QĐ-BTC 08/09/2023 Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội OK Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2023 Tải về
84/KH-UBND 07/09/2023 Kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tải về
83/KH-UBND 30/08/2023 Kế hoạch tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
82/KH-UBND 28/08/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 107/KH-TU Ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 39-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang