English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 25/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/11/2021
Ngày hiệu lực 17/11/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang