ស្ថានភាពកូវីដ-១៩ នៅខេត្តត្រាវិញថ្ងៃទី ១៩ មករា ឆ្នាំ ២០២២

យោងតាមព័ត៌មានពីគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ខេត្ត លទ្ធផលតេស្ត PCR នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា ត្រាវិញបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានជាមួយកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦០៣នាក់ (ក្នុងនោះមាន ៥៨៣ករណីរកឃើញក្នុងសហគមន៍, ១១ករណីរកឃើញក្នុងមណ្ឌលសុខាភិបាល និង០៩ករណីបានធ្វើចត្តាឡីស័កតាំងពីមុន) កត់ត្រាករណីស្លាប់ ០៤នាក់។

ក្នុង ៦០៣ ករណីវិជ្ជមានជាមួយ SARS-CoV-2 កត់ត្រានៅតាមមូលដ្ឋាន រួមមាន៖

ទីក្រុងត្រាវិញ៖ ៦១ ករណី។

ស្រុកកាងឡុង៖ ៣១ ករណី។

ស្រុកកូវកែ៖ ៧៦ ករណី។

 ស្រុកទីវកឹង៖ ១០០ ករណី។

ស្រុកចូវថាញ់៖ ៧៥ ករណី។

ស្រុកថ្កូវ៖ ៧៣ករណី ។

ស្រុកកូវង៉ាង៖ ៦១ករណី។

ស្រុកយ្វៀងហាយ៖ ៤៨ករណី។

ទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយ៖ ២៥ករណី។

បណ្តាករណីស្លាប់រួមមាន៖

ករណីស្លាប់ទី ២១៦ អ្នកជំងឺ : H.N.M ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ ១៩៨៥ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំយ៉ឹងថាញ់ ស្រុកយ្វៀងហាយ។

ករណីស្លាប់ទី ២១៧ អ្នកជំងឺ : B.T.H ភេទស្រ្តី មានអាយដ្ឋាននៅអនុសង្កាត់ទី២ ទីប្រជុំជនកាងឡុង។

ករណីស្លាប់ទី ២១៨ អ្នកជំងឺ : K.T.D ភេទស្រ្តី កើតឆ្នាំ ១៩៥០ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំតឹងសឺន ស្រុកថ្កូវ។

ករណីស្លាប់ទី ២១៩ អ្នកជំងឺ : T. T.M ភេទស្រ្តី កើតឆ្នាំ ១៩៣៦ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំដូងស្វឹង ស្រុកយ្វៀងហាយ។

ដូចច្នេះ គិតដល់រសៀលថ្ងៃទី១៩ មករា ឆ្នាំ២០២២ ទូទាំងខេត្តត្រាវិញមានករណីវិជ្ជមានជាមួយនឹងកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៦.៥២៤នាក់ និងមានករណីស្លាប់២១៩នាក់៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
  • កំពុង online: 13
  • ថ្ងៃនេ: 452
  • ក្នុងសប្តាហ៍: 7,727
  • ទាំងអស់: 980,210