ស្ថានភាពកូវីដ-១៩ នៅខេត្តត្រាវិញថ្ងៃទី ២៣ មករា ឆ្នាំ ២០២២

យោងតាមព័ត៌មានពីគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ខេត្ត លទ្ធផលតេស្ត PCR នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមករា ត្រាវិញបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានជាមួយកូវីដ-១៩ ចំនួន ១០០នាក់ (ក្នុងនោះមាន ៨៤ករណីរកឃើញក្នុងសហគមន៍, ០៧ករណីរកឃើញក្នុងមណ្ឌលសុខាភិបាល និង០៩ករណីបានធ្វើចត្តាឡីស័កតាំងពីមុន) កត់ត្រាករណីស្លាប់ ០៤នាក់។

ក្នុង ៣៣២ ករណីវិជ្ជមានជាមួយ SARS-CoV-2 កត់ត្រានៅតាមមូលដ្ឋាន រួមមាន៖

ទីក្រុងត្រាវិញ៖ ១៣ ករណី។

ស្រុកកាងឡុង៖ ១០ ករណី។

ស្រុកកូវកែ៖ ១១ ករណី។

 ស្រុកទីវកឹង៖ ០៧ ករណី។

ស្រុកចូវថាញ់៖ ០២ ករណី។

ស្រុកថ្កូវ៖ ២៣ ករណី ។

ស្រុកកូវង៉ាង៖ ១០ ករណី។

ស្រុកយ្វៀងហាយ៖ ០៦ ករណី។

ទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយ៖ ១៧ ករណី។

បណ្តាករណីស្លាប់រួមមាន៖

ករណីស្លាប់ទី ២៣០៖ អ្នកជំងឺ P.K.T ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ ១៩៥៤ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំអនុសង្កាត់ទី៤ សង្កាត់ទី១ ទីក្រុងត្រាវិញ។

ករណីស្លាប់ទី ២៣១៖ អ្នកជំងឺ K.R ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ ១៩៦៤ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំគីមហ្វា ស្រុកកូវង៉ាង។

ករណីស្លាប់ទី ២៣២៖ អ្នកជំងឺ T.V.U ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ ១៩៥៨ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំឡុងថើយ ស្រុកទីវកឹង។

ករណីស្លាប់ទី ២៣៣៖ អ្នកជំងឺ  L.T.X ភេទស្រ្តី កើតឆ្នាំ ១៩៤៧ មានអាយដ្ឋាននៅអនុសង្កាត់ទី៥ សង្កាត់ទី៧ ទីក្រុងត្រាវិញ។

ដូចច្នេះ គិតដល់រសៀលថ្ងៃទី២៣ មករា ឆ្នាំ២០២២ ទូទាំងខេត្តត្រាវិញមានករណីវិជ្ជមានជាមួយនឹងកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៧.៣៦១នាក់ និងមានករណីស្លាប់ ២៣៣នាក់៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
  • កំពុង online: 1
  • ថ្ងៃនេ: 1544
  • ក្នុងសប្តាហ៍: 11,709
  • ទាំងអស់: 329,388