ស្ថានភាពកូវីដ-១៩ នៅខេត្តត្រាវិញថ្ងៃទី ២៤ មករា ឆ្នាំ ២០២២

យោងតាមព័ត៌មានពីគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ខេត្ត លទ្ធផលតេស្ត PCR នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមករា ត្រាវិញបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានជាមួយកូវីដ-១៩ ចំនួន ៩៣នាក់ (ក្នុងនោះមាន ៦៦ករណីរកឃើញក្នុងសហគមន៍, ០១ករណីរកឃើញក្នុងមណ្ឌលសុខាភិបាល និង ២៦ករណីបានធ្វើចត្តាឡីស័កតាំងពីមុន) កត់ត្រាករណីស្លាប់ ០៣នាក់។

ក្នុង ៩៣ ករណីវិជ្ជមានជាមួយ SARS-CoV-2 កត់ត្រានៅតាមមូលដ្ឋាន រួមមាន៖

ទីក្រុងត្រាវិញ៖ ០៦ ករណី។

ស្រុកកាងឡុង៖ ១០ ករណី។

ស្រុកកូវកែ៖ ០៧ ករណី។

 ស្រុកទីវកឹង៖ ១៩ ករណី។

ស្រុកចូវថាញ់៖ ១១ ករណី។

ស្រុកថ្កូវ៖ ០៦ ករណី ។

ស្រុកកូវង៉ាង៖ ០៦ ករណី។

ស្រុកយ្វៀងហាយ៖ ១០ ករណី។

ទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយ៖ ១៨ ករណី។

បណ្តាករណីស្លាប់រួមមាន៖

ករណីស្លាប់ទី ២៣៤៖ អ្នកជំងឺ T. T.P ភេទស្រ្តី កើតឆ្នាំ ១៩៥៥ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំដូងស្វឹង ស្រុកយ្វៀងហាយ។

ករណីស្លាប់ទី ២៣៥៖ អ្នកជំងឺ T. T.P ភេទស្រ្តី កើតឆ្នាំ ១៩៦១ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំប៊ិញភូ ស្រុកកាងឡុង។

ដូចច្នេះ គិតដល់រសៀលថ្ងៃទី២៤ មករា ឆ្នាំ២០២២ ទូទាំងខេត្តត្រាវិញមានករណីវិជ្ជមានជាមួយនឹងកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៧.៤៥៤នាក់ និងមានករណីស្លាប់ ២៣៦នាក់៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
  • កំពុង online: 1
  • ថ្ងៃនេ: 1520
  • ក្នុងសប្តាហ៍: 11,685
  • ទាំងអស់: 329,364