ស្ថានភាពកូវីដ-១៩ នៅខេត្តត្រាវិញថ្ងៃទី ២៥ មករា ឆ្នាំ ២០២២

យោងតាមព័ត៌មានពីគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ខេត្ត លទ្ធផលតេស្ត PCR នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ត្រាវិញបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានជាមួយកូវីដ-១៩ ចំនួន ១២៣នាក់ (ក្នុងនោះមាន ១០០ករណីរកឃើញក្នុងសហគមន៍, ២0ករណីបានធ្វើចត្តាឡីស័កតាំងពីមុន, ០៣ករណីរកឃើញក្នុងមណ្ឌលសុខាភិបាល) កត់ត្រាករណីស្លាប់ ០៣នាក់។

ក្នុង ១២៣ ករណីវិជ្ជមានជាមួយ SARS-CoV-2 កត់ត្រានៅតាមមូលដ្ឋាន រួមមាន៖

ទីក្រុងត្រាវិញ៖ ០៩ ករណី។

ស្រុកកាងឡុង៖ ២០ ករណី។

ស្រុកកូវកែ៖ ១៤ ករណី។

 ស្រុកទីវកឹង៖ ២២ ករណី។

ស្រុកចូវថាញ់៖ ០៧ ករណី។

ស្រុកថ្កូវ៖ ០៧ ករណី ។

ស្រុកកូវង៉ាង៖ ០៧ ករណី។

ស្រុកយ្វៀងហាយ៖ ១៣ ករណី។

ទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយ៖ ១៦ ករណី។

បណ្តាករណីស្លាប់រួមមាន៖

ករណីស្លាប់ទី ២៣៧៖ អ្នកជំងឺ H.T. T ភេទស្រ្តី កើតឆ្នាំ ១៩៥៦ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំដូងចូវ ស្រុកយ្វៀងហាយ។

ករណីស្លាប់ទី ២៣៨៖ អ្នកជំងឺ H.V.S ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ ១៩៦៧ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំប៊ិញភូ ស្រុកកាងឡុង។

ករណីស្លាប់ទី ២៣៩៖ អ្នកជំងឺ L.T.H ភេទស្រ្តី កើតឆ្នាំ ១៩៥៦ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំហ្វៀងហោយ ស្រុកកាងឡុង។

ដូចច្នេះ គិតដល់រសៀលថ្ងៃទី២៥ មករា ឆ្នាំ២០២២ ទូទាំងខេត្តត្រាវិញមានករណីវិជ្ជមានជាមួយនឹងកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៧.៥៧៧នាក់ និងមានករណីស្លាប់ ២៣៩នាក់៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
  • កំពុង online: 1
  • ថ្ងៃនេ: 1508
  • ក្នុងសប្តាហ៍: 11,673
  • ទាំងអស់: 329,352