ត្រាវិញៈ បណ្តាអាជីវកម្មបង្កើនការស្តុកមុខទំនិញចាំបាច់ និងសន្យាគ្រប់មុខទំនិញឆ្លើយតបតម្រូវការទិញ ប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្ត

ដើម្បីម្ចាស់ការក្នុងការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩ មន្ទីរឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មត្រាវិញ បានសហការជាមួយនឹងបណ្តាមន្ទីរ ស្ថាប័នមាន ទាក់ទង និងបណ្តាអាជីវកម្មឡើងផែនការធានាស្តុកទុកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ ស្បៀសអាហារ ភោជនាហារចាំបាច់ បង្កាករណីជំងឺកូវីដ-១៩អូសបន្លាយ។ ក្នុងនោះមានផ្សារទំនើបចំនួន៥ ហាងបាច់ហ្វាសាញចំនួន១៦ ហាង Vinmart+ លក់ទំនិញលំនឹងថ្លៃ និងបណ្តាអាជីវកម្មចែកចាយធំៗ។ល។ ស្តុកមុខទំនិញស្បៀងអាហារ ភោជនាហារ វត្ថុប្រើប្រាស់ចាំបាច់ របាំងមុខ។ល។ ក្រៅពីនោះនៅមានអាជីវកម្មធ្វើអាជីវកម្មចែកចាយប្រេងសាំង(LPG) ចូលរួមលក់លំនឹងតម្លៃផងដែរ។ បណ្តាអាជីវកម្មនេះបានបង្កើនការស្តុកមុខទំនិញចាំបាច់ពី៣០ដល់៥០% ប្រៀបជាមួយរយៈពេលធម្មតា និងសន្យាគ្រប់មុខទំនិញឆ្លើយតបតម្រូវការទិញ ប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជននៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្ត។ 

មន្ទីរឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មក៏ផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ប្រជាជន៖

- កុំទិញនិងស្កុកស្បៀងអាហារ ភោជនាហារ និងវត្ថុប្រើប្រាស់ចាំបាច់ច្រើន ពីព្រោះដូច្នេះវាងាយនឹងបង្កឲ្យកង្វះទំនិញជាទូទៅ គួរតែទិញគ្រប់ដើម្បីប្រើ ទន្ទឹមនឹងនោះលើកទឹកចិត្តប្រជាជនទិញទំនិញលើបណ្តាញ ទិញឆ្លងតាមទូរស័ព្ទ និងប្រគល់ទំនិញដល់ទីកន្លែង ពីព្រោះសព្វថ្ងៃបណ្តាផ្សារទំនើបអាចឆ្លើយតបបានតម្រូវការទាំងនេះ។

- កុំទិញប្រេងសាំងស្តុកទុកពេលឃើញតម្លៃថយចុះ ឬជិតនឹងកើនឡើង  វាងាយបណ្តាលឲ្យឆេះ ផ្ទុះ គ្មានសុវត្ថិភាព ជះឥទ្ធិពលដល់អាយុជីវិត និងទ្រព្យសម្បត្តិ។

អំពីព័ត៌មានលក់ទំនិញលំនឹងថ្លៃ ទទួលការទិញទំនិញតាមបណ្តាញ ទិញឆ្លងតាមទូរស័ព្ទ និងប្រគល់ទំនិញដល់ទីកន្លែងនៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្ត មានជាក់ស្តែងដូចខាងក្រោមៈ

. ផ្សារទំនើប Co.opmart ត្រាវិញ។ លេខទូរស័ព្ទៈ 0294.6290707

. ផ្សារទំនើប Co.opmart ទីវកឹង។ លេខទូរស័ព្ទៈ 02943.900003

. ផ្សារទំនើប Co.opmart យ្វៀងហាយ។ លេខទូរស័ព្ទៈ 0294 3832929 ឬ 0917.578095 hoặc 0917.578096

. ផ្សារទំនើប VinMat: 0795.406768

. ផ្សារទំនើប Go ត្រាវិញៈ 0778708129

. បណ្តាហាង Vin Mart+

- លេខ ៤៩១ ង្វៀងធីមិញខាយ សង្កាត់ទី៥ ទីក្រុងត្រាវិញៈ 0373551864

លេខ ២១ អនុសង្កាត់ទី៨ សង្កាត់ទី៦ ទីក្រុងត្រាវិញៈ 0933635303

- លេខ ៥៧ ដុងឃើយ សង្កាត់ទី៦ ទីក្រុងត្រាវិញៈ 0932800896

- លេខ ២១៤ លេឡើយ សង្កាត់ទី១ ទីក្រុងត្រាវិញៈ 0927580562.

- លេខ ១២០ ត្រឹងក្វឹកត្វឹង សង្កាត់ទី២ ទីក្រុងត្រាវិញៈ 0972 607764

- លេខ ១០ ផាមហុងថាយ សង្កាត់ទី៣ ទីក្រុងត្រាវិញៈ 0934371018

- លេខ ៣៦៣ អនុសង្កាត់ទី៧ សង្កាត់ទី៧ វិថី ១៩ ឧសភា ទីក្រុងត្រាវិញៈ0388951599

- បណ្តាហាងបាច់ហ្វាសាញ់:

ហាងមានទទួលទិញទំនិញតាមបណ្តាញ និងប្រគល់ទំនិញដល់ទីកន្លែង ក្នុងចម្ងាយផ្លូវ៥គីឡូម៉ែត្រ។

- អនុសង្កាត់ទី៤ ទីប្រជុំជនកាងឡុង ស្រុកកាងឡុង (ជិតផ្សារកាងឡុង) 0971 119929

- អនុសង្កាត់ទី៦ ទីប្រជុំជនកូវកែ ស្រុកកូវកែ ត្រាវិញ 0343929494

- អនុសង្កាត់ទី១ សង្កាត់ទី១ ទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយ(ជិតផ្សារយ្វៀងហាយ) 0382636849

- ទិញផ្ទាល់នៅហាង

- អនុសង្កាត់ទី៤ ទីប្រជុំជនថ្កូវ ខេត្តត្រាវិញ 0976652412

- លេខ ៧០ ហុងវឿង ក្រុមទី២ សង្កាត់ទី២ ទីក្រុងត្រាវិញ(ប្រៃសនីត្រាវិញ)  0817879235

- លេខ ១៧៤ B ត្រឹងក្វឹកត្វឹង សង្កាត់ទី២ ទីក្រុងត្រាវិញៈ 0981432368

- លេខ ២៥ ង្វៀងដាង អនុសង្កាត់ទី៨ សង្កាត់ទី៦ ទីក្រុងត្រាវិញ (ចម្ងាយពីស្ពានឡុងប៊ិញ ២ ចំនួន១០០ម៉ែត្រៈ 0896402087

- អនុសង្កាត់ទី៤ ទីប្រជុំជនទីវកឹងៈ 0927 837482

- វិថី ៣ កុម្ភៈ អនុសង្កាត់មិញធ្វឹងB ទីប្រជុំជនកូវង៉ាង (ជិតប្រៃសណីយ៍ស្រុកកូវង៉ាង) 0966409739

- ភូមិចាវ៉ា ឃុំវិញគីម ស្រុកកូវង៉ាង (ចម្ងាយផ្សារវិញគីម ១៤០ម៉ែត្រ) 0976 046262

- វិថី ២ កញ្ញា ទីប្រជុំជនចូវថាញ់ (ចម្ងាយប្រៃសណីយ៍ចូវថាញ់៧០ម៉ែត្រ) 0358200527

- ផ្សារឡុងហឺវ អនុសង្កាត់ទី១ សង្កាត់ទី២ ទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយៈ0989 272108

- ភូមិតឹងអានជើ ឃុំតឹងអាន ស្រុកកាងឡុង0762 929494

- អនុសង្កាត់ទី៦ ទីប្រជុំជនកាងឡុង ស្រុកកាងឡុង 0939 483849

- ភូមិដៅយ៉ុង ឃុំភឿងថាញ់ ស្រុកកាងឡុងៈ 0939 685690

- ឃុំហ្វៀងហោយ ស្រុកកាងឡុង ខេត្តត្រាវិញៈ 0362173409

(ប្រភពៈ សារាចរលេខ1025/SCT-QLTM) ៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
  • កំពុង online: 1
  • ថ្ងៃនេ: 969
  • ក្នុងសប្តាហ៍: 11,567
  • ទាំងអស់: 395,143