Nghị quyết về thông qua phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 01/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/05/2020
Ngày hiệu lực 07/05/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết về thông qua phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 15
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-01 nq-hdnd dt trung han 2021-2025.pdf