Nghị quyết về chủ trương sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/05/2020
Ngày hiệu lực 07/05/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chủ trương sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 15
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-02 nq-hdndda ho tro dn nho va vua.pdf