Nghị quyết chấp nhận về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc thuộc Khu Kinh tế Định An
Số ký hiệu văn bản 06/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/05/2020
Ngày hiệu lực 07/05/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết chấp nhận về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc thuộc Khu Kinh tế Định An
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 15
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-06 nq-hdnd khu cong ngiep ngu lac.pdf