Nghị quyết về việc miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/05/2020
Ngày hiệu lực 07/05/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 15
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-07 nq-hdnd mien nhiem uv ubnd-viet.pdf