Nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu; thu hồi và điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021; mức hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở thờ tự
Số ký hiệu văn bản 22/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/06/2021
Ngày hiệu lực 29/06/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu; thu hồi và điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021; mức hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở thờ tự
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa X - kỳ họp thứ 1
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm 22- NQ-HDND bo sung du toan.pdf