Nghị quyết về việc chấm dứt Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phân lô, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để xây dựng nhà ở (27/NQ-HĐND)
Số ký hiệu văn bản 27/NQ-HDND
Ngày ban hành 08/12/2016
Ngày hiệu lực 08/12/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc chấm dứt Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phân lô, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để xây dựng nhà ở (27/NQ-HĐND)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 2
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm signed-27+NQ-HDND.pdf