Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2018
Số ký hiệu văn bản 49/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2017
Ngày hiệu lực 13/07/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2018
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 4
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 49-NQ-HDND.pdf