Nghị quyết kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng nhà công, đất công trên địa bàn thành phố Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 48/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2017
Ngày hiệu lực 13/07/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng nhà công, đất công trên địa bàn thành phố Trà Vinh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 4
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 48-NQ-HDND.pdf