Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2017
Số ký hiệu văn bản 47/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2017
Ngày hiệu lực 13/07/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2017
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 4
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 47-NQ-HDND.pdf