Nghị quyết về việc thông qua và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020
Số ký hiệu văn bản 44/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2017
Ngày hiệu lực 13/07/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc thông qua và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 4
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 44-NQ-HDND.pdf