Nghị quyết hỗ trợ kinh phí hoạt động cho ấp, khóm
Số ký hiệu văn bản 43/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2017
Ngày hiệu lực 13/07/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết hỗ trợ kinh phí hoạt động cho ấp, khóm
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 4
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 43-NQ-HDND.pdf