Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 65/NQ-HDND
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 08/12/2017
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 6
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 65-NQ-HDND_08122017.pdf