Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2010 - 2017
Số ký hiệu văn bản 64/NQ-HDND
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 08/12/2017
Trích yếu nội dung Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2010 - 2017
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 6
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 64-NQ-HDND_08122017.pdf