Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (nguồn vốn xổ số kiến thiết)
Số ký hiệu văn bản 62/NQ-HDND
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 08/12/2017
Trích yếu nội dung Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (nguồn vốn xổ số kiến thiết)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 6
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 62-NQ-HDND_08122017.pdf