Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (nguồn ngân sách địa phương)
Số ký hiệu văn bản 61/NQ-HDND
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 08/12/2017
Trích yếu nội dung Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (nguồn ngân sách địa phương)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 6
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 61-NQ-HDND_08122017.pdf