Dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2018
Số ký hiệu văn bản 59/NQ-HDND
Ngày ban hành 08/12/2018
Ngày hiệu lực 08/12/2018
Trích yếu nội dung Dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2018
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 6
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm NQ59HDND_BCTT_08122017.pdf