Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2017 cho các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã và thành phố
Số ký hiệu văn bản 58/NQ-HDND
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 08/12/2017
Trích yếu nội dung Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2017 cho các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã và thành phố
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 6
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 58-NQ-HDND_08122017.pdf