Phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách năm 2016
Số ký hiệu văn bản 57/NQ-HDND
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 08/12/2017
Trích yếu nội dung Phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách năm 2016
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 6
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 57-NQ-HDND_08122017.pdf